Με πόσα σκάνδαλα τύπου Novartis, μπαίνει μια χώρα σε μνημόνια και εξαθλιώνεται; Του Κλεάνθη Γρίβα

Το π ρόβλημα   δεν είναι   το Φαρμακο - βιομηχανικό Καρτέλ αυτό καθαυτό .  Α π ό καταβολής οργανωμένου εγκλήματος ,  όλα τα Καρ...